banner-01a
kib-logo-001c
kib-logo-001
sitemap email

Aby korzystać z dokumentów w formacie .pdf, niezbędne jest zainstalowanie Adobe Acrobat Reader

Get Adobe Reader

Prawo

• Z zasobów własnych
Jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650, 2007.06.21 - zm. Dz.U.2007.49.330, 2008.07.09 - zm. Dz.U.2008.108.690; tekst jednolity)
• Serwisy prawne. Strony prawne w serwisach
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Serwis prawny ABC
Przepisy BHP CIOP - PIB
Ochrona środowiska - akty prawne
Ochrona przeciwpożarowa - przepisy


Poszukaj w sieci