banner-01b
kib-logo-001c
kib-logo-001
sitemap email

Aby korzystać z dokumentów w formacie .pdf, niezbędne jest zainstalowanie Adobe Acrobat Reader

Get Adobe Reader

O nas

Nasza firma działa na rynku projektowym od 1995 roku. Założycielami są arch. arch. Tomasz Bukartyk i Andrzej Jerzy Kujawa, absolwenci Instytutu Architektury na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej.
Posiadamy pełne przygotowanie i bogate doświadczenie do wykonywania prac projektowych - pełnobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych - w zakresie budownictwa lądowego - ogólnego i przemysłowego. Członkowie naszego zespołu posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie - uprawnienia pełne i bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi. Stale współpracujemy z projektantami, którzy posiadają także uprawnienia rzeczoznawców budowlanych ( wpisanych do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych ). Wszyscy projektanci uprawnieni należą do właściwych regionalnych samorządów zawodowych - Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów ( z faktu tego wynika, między innymi, posiadanie wymaganych ubezpieczeń OC ).
W naszej pracy kierujemy się zasadą prostej formy.
Wychodzimy z założenia, że każdy klient jest indywidualnością, tak więc nasze rozwiązania są indywidualne i dostosowane do konkretnych potrzeb oraz gustów. Osiągamy to ściśle współpracując, w trakcie tworzenia koncepcji i projektu, z inwestorem. Dzięki stosowaniu technik komputerowych - wizualizacje i animacje - jesteśmy w stanie dać obraz przestrzeni, w której Państwo będziecie żyć, pracować, wypoczywać.

"Najwięcej dostojeństwa mają najprostsze formy."


Antonio Gaudi